EORI-nummer bij een bestelling van product buiten de EU

Bij de bestelling van geneesmiddelen vanuit een land dat niet tot de Europese Unie behoort, krijgen apothekers vaak de vraag van hun groothandelaar hun EORI-nummer door te geven. EORI staat voor “Economic Operator’s Registration and Identification”. Het meerjarenplan van de Europese Commissie voorziet dat de marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen, worden geïdentificeerd aan de hand van een EORI-nummer.

U kan uw EORI-nummer gratis aanvragen via het invullen van het formulier “Aanvraagformulier voor een EORI-nummer voor een Belgisch bedrijf of persoon” (aanvraag A3) dat u eveneens kan terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën of op de website van De Westvlaamse Apothekersvereniging.

 

Dit formulier dient u op te sturen naar de EORI-cel van het Enig Kantoor der Douane en Accijnzen:

  • Ofwel per post: Eori-Cel van het Enig Kantoor der Douane en Accijnzen, Koning Albert II-laan, 33, bus 388, 1030 Brussel.
  • Ofwel per fax: 02 / 579 66 79.